VYPNUTÁ SVĚTLA: Selhává EU v oblasti energetické politiky?

VYPNUTÁ SVĚTLA: Selhává EU v oblasti energetické politiky?

James Woudhuysen , graduovaný fyzik, dnes nezávislý novinář a hostující profesor na londýnské South Bank Univerzitě, sepsal obsáhlou stať na téma energetické politiky Evropské unie, kterou příznačně nazval Vypnutá světla. Citujeme z úvodu studie, která je přílohou...
Realistický pohled na klimatickou změnu a globální oteplování

Realistický pohled na klimatickou změnu a globální oteplování

Ing. Josef Morkus, CSc., člen spolku „Realistická energetika a ekologie“, se zamýšlí nad takzvanou klimatickou změnou. Na základě vlastní analýzy a diskuze s odborníky konstatuje, že v posledních desetiletích dochází k oteplování i k růstu koncentrace CO2 v atmosféře....