Na zářijové vědecké konferenci českých a slovenských univerzit věnované tematice spalovacích motorů vystoupili experti ČVUT prof. Jan Macek a Ing. Josef Morkus, členové spolku Realistická energetika e ekologie. Podrobili ve svém příspěvku kritice tvrzení, že elektromobil je zcela bezemisní a že je vhodnou cestou jak dosáhnout do roku 2050 v EU uhlíkové neutrality.

Jejich přednášku naleznete zde.