Člen think-tanku Realistická energetika a ekologie Josef Zbořil zveřejnil v letošním 1. čísle magazínu ProEnergy (duben 2021) článek, v němž kriticky hodnotí dosavadní politické úsilí ve světě a zejména v Evropské unii o dekarbonizaci.

Jak konstatuje, „navržený Zelený plán je dnes spíšez říše snů: uvažované technologie včetně vodíkujsou sotva v zárodečném stavu, solár a vítrza zenitem, spíš na hraně možností, a nákladyz dosavadních zkušeností jsou enormní. Skutečnénízkouhlíkové technologie jsou z ideologickýchdůvodů prohibitivní a nová celounijníplánovací hysterie opravdu nic dobréhonepřinese. Tak, jak vedení EU počítá s tím, žese staneme příkladem hodným následování,lze jednoznačně usoudit, že bez zcela zásadníchkorekcí a průlomových objevů budeme spíše příkladem ekonomického krachu a pádudo globální bezvýznamnosti.“

Celý článek najdete v příloze zde: Ekonomická a technická proveditelnost snižování emisí na pokraji zájmu