Energetický expert Miroslav Vinkler, který je předsedou spolku Malínské aleje, se na webu ekolist.cz zamyslel nad pomíjenými prvky politicky a ideologicky prosazovaných obnovitelných zdrojů, jimiž je nutnost čerpání obrovského množství surovin a také složitá a často takřka nemožná recyklace opotřebovaných OZE, jako jsou fotovoltaické panely či vrtulové listy větrných elektráren.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-rub-obnovitelnych-zdroju-energie