Vědci a experti na dopravní mobilitu z ČVUT prof. Jan Macek a Ing. Josef Morkus (oba jsou rovněž členy neziskového think tanku Realistická energetika a ekologie) sepsali pod názvem JAK EKOLOGICKÝ JE VÁŠ ELEKTROMOBIL článek, v němž srovnávají hodnoty zjištěné v nejnovější studie prestižní organizace Green NCAP s předchozí studií ČVUT o emisních hodnotách spojených s výrobou a provozem plně elektrických osobních automobilů.

Autoři  závěrem konstatují: „Nelze obecně tvrdit, že přechodem z automobilů se spalovacími motory na elektromobily dojde ke snížení emisí CO2-eq. Záleží především na způsobu výroby elektrické energie pro jejich pohon. S rostoucím podílem nízkoemisních zdrojů budou emise elektromobilů klesat. Ale solární a větrné elektrárny vzhledem k jejich závislosti na počasí nevedou ke zlepšení situace, zvláště v kontextu rostoucí spotřeby a potřebného výkonu dostupného kdykoliv pro nabíjení elektromobilů. Rovněž současné snahy o dosažení vysokého dojezdu elektromobilů vedou k velkým a těžkým bateriím a tedy k vyšším emisím CO2-eq. Též dynamická jízda, kterou elektrický pohon usnadňuje vede k vyšším emisím. Analýza LCA od Green NCAP tedy poskytuje realistický pohled na emise CO2-eq a na důsledky vlivu elektromobility na životní prostředí. Konečně je třeba vzít v úvahu, že nákup elektromobilu jakožto druhého automobilu do rodiny vede k jeho menšímu kilometrickému náběhu a možnosti, že životnost baterie bude ukončena ne v důsledku nájezdu, ale uplynulé doby. Degradační procesy v baterii závisejí totiž i na čase samotném, bez vlivu jejího opotřebení provozem.“

Celý článek doplněný také grafy a příslušnými  zdroji najdete zde