Pedagogové a vědci Fakulty strojní ČVUT prof. Jan Macek a Ing. Josef Morkus, kteří jsou členy spolku Realistická energetika a ekologie, zveřejnili na webu své alma mater další analýzu, která odhaluje mýty a omyly spojené s násilně prosazovanou elektromobilitou. 

Jak se v úvodu analýzy píše, „v současné době zesiluje tlak na rozvoj elektromobility a omezování automobilů se spalovacími motory až ke snaze o jejich zákaz. Je to zdůvodňováno škodlivostí automobilů na životním prostředí, zejména vlivem emisí CO2 na oteplování planety a změny klimatu. Spalovací motory jsou považovány za jeden z nejdůležitějších zdrojů CO2 a současně elektromobily jsou prezentovány jako bezemisní. V této oblasti panuje řada mýtů, které jsou široce publikovány a různá tvrzení jsou uváděna bez konkrétních podkladů a výpočtů. Tento článek se snaží uvést konkrétní data a racionální pohled na tuto problematiku.“

Celou analýzu najdete zde.

Mýty kolem elektromobility _ ČVUT Fakulta strojní