Ekonomka Ilona Švihlíková v časopise Argument zanalyzovala poslední vývoj na trhu s plynem, který vedl k obrovskému růstu ceny této komodity. Jak v závěru svého článku konstatuje, „EU může svou závislost na zemním plynu z dovozu snížit několika způsoby. Je to odchod od Zeleného údělu a pokračování v těžbě uhlí.

Dále rozvoj těžby v Nizozemsku, i když tento krok by měl spíše menší dopad na evropský trh. Dále je to pak podpora a rozvoj jaderné energetiky, která je ovšem mezi členskými zeměmi nestejnoměrně rozložena. Vynecháme-li destrukci evropské ekonomiky a zbídačení životní úrovně evropských domácností, pak je nutno realisticky počítat s rostoucím významem zemního plynu pro evropskou ekonomiku.“

Článek lze nalézt v plném znění zde: http://casopisargument.cz/?p=39244