Člen spolku Realistická energetika a ekologie Jiří Marek v pozici předsedy Jaderných veteránů na portále iuhli.cz poskládal fakta a argumenty o naléhavé potřebě postavit v ČR nové jaderné elektrárny a tvrdě odmítl názory, že by energetické potřeby ČR mohly významněji pokrýt OZE. Tuto zkratku s ohledem na funkčnost těchto zdrojů vykládá jako „občasné zdroje energie“.

Ohledně finanční efektivnosti české investice do nových jaderných bloků Jiří Marek konstatoval: „Vyjdeme-li z toho, že jeden blok bude představovat investici asi 200 miliard korun, pak v horizontu asi 25 let bude třeba investovat zhruba 1,3 bilionu korun. Což je v průměru 50 miliard ročně. Ve světle toho, že z výkonu 8000 megawatt bude možné (v současných cenách) generovat tržby na úrovni 130 miliard ročně s čistým ziskem třeba 60 miliard korun, to zas tak špatně nevypadá. Jednoznačná energetická soběstačnost a exportní možnost a z toho vyplývající suverenita, jsou benefity k nezaplacení. Ve světle toho, že zelení i EU považují emisní plyn za dočasné řešení, po kterém se neví, co má přijít, by tohle naše řešení bylo strategické a rozumné.“

Celý rozhovor byl uveřejněn na portále iuhli.cz, z něhož ho se souhlasem přebíráme:
https://iuhli.cz/marek-oze-spravne-znamena-obcasne-zdroje-energie/