Elektromobilita je téma, které snad nikoho z veřejnosti nenechává chladným. Má jak velmi zaujaté stoupence, tak masu velmi vyhraněných odpůrců. Proto think-tank Realistická energetika a ekologie uspořádal webinář pro pozvané osobnosti a novináře. Hlavním bodem programu byla obsáhlá prezentace prof. ing. Jana Macka, DrSc. z FS ČVUT připravená ve spolupráci s jeho kolegou z fakulty, odborným asistentem ing. Josefe Morkusem, CSc. Oba jsou členové spolku. Prezentaci doplnilo textové shrnutí, které přinášíme v příloze