Renomovaná Mezinárodní agentura pro energii (IEA) právě nyní v květnu 2021 zveřejnila bezmála 200stránkový analytický a dokumentačně bohatě doložený materiál s řadou přehledných tabulek. Upozornila v něm celý svět, že energetický systém poháněný čistými energetickými technologiemi se zásadně liší od zdrojů, jež jsou poháněny tradičními zdroji uhlovodíků.

Budování solárních fotovoltaických (FV) elektráren, větrných elektráren a baterií pro pohon elektrických automobilů obecně vyžadují mnohem více nerostných surovin než jejich protějšky na bázi fosilních paliv. Typický elektromobil vyžaduje šestkrát tolik vstupu přírodních nerostů než
u konvenčního automobilu a pozemní větrná elektrárna vyžaduje devětkrát více nerostných zdrojů než paroplynová elektrárna. V důsledku zvýšení podílu obnovitelných zdrojů se od roku 2010 zvýšilo množství nerostných látek potřebných pro novou jednotku výroby energie o 50 procent.

Na straně 11 dokumentu IEA dokládá v grafu, že klíčové suroviny a vzácné nerosty pro výrobu obnovitelných zpracovává a kontroluje ze 40 až 85 % Čína.

Dokument IEA naleznete v originálním anglickém znění zde: https://iea.blob.core.windows.net/assets/278ae0c8-28b8-402b-b9ab-6e45463c273f/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf