V západní Evropě se již hromadí ojeté vozy z první generace elektrických automobilů, o něž zákazníci na tamním trhu nemají zájem. Roste proto riziko exportu těchto ojetin do zemí střední a východní Evropy, jež bohužel tradičně slouží jako odkladiště automobilů s nízkou nebo nulovou hodnotou,

zato však s velkými problémy spojenými s recyklací. Český stát by měl přijmout opatření, aby jednak zmenšil rizika spojená s podvodným prodejem nekvalitních elektrických ojetin, jednak by se měly české orgány vážně zamyslet nad problém recyklace velkých baterií představujících bezpečnostní i ekologické riziko.

V příloze naleznete výzvu, kterou spolek Realistická energetika a ekologie v kontextu rizik spojených s dovozem elektrických ojetin zaslal ministrovi dopravy a ministrovi životního prostředí.

Výzva:  PDF  WORD