Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 8. března 2021 vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany. Rozhodl tak v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

Na posouzení žádosti spolupracoval tým inspektorů SÚJB, specialistů Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., a dalších expertů. Správní řízení trvalo téměř 12 měsíců. Byla při něm hodnocena zadávací bezpečnostní zpráva a další dokumenty, které jsou dle atomového zákona k žádosti přikládány. „Z hodnocení nevyplynuly žádné skutečnosti, které by vydání povolení bránily,“ shrnula Dana Drábová, předsedkyně úřadu. Při hodnocení správnosti a celistvosti předložené dokumentace se SÚJB mohl opřít o své dlouholeté znalosti daného území a jeho charakteristik, protože zde dozoruje bezpečnost čtyř stávajících bloků Elektrárny Dukovany. Povolení SÚJB vydal na základě žádosti společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., podané 25. března 2020.