Blíží se projednávání nařízení Evropské komise, kterým má být stanoven rámec opatření k posílení evropského ekosystému výroby produktů s nulovou čistou technologií (Net Zero Industry Act). Spolek Realistická energetika a ekologie varuje senátory před zbrklým přijetím tohoto nařízení. Spolek argumentuje tím, že v navrhovaném dokumentu Evropská komise (EK) pod záminkou nutné ochrany světového klimatu na sebe bere stále více pravomocí, které stále ještě přísluší svrchovaným členským státům EU.

Racionální opatření směřující k ozdravění životního prostředí spolek plně chápe a podporuje. Snižování emisí CO2eq je bezesporu jednou z cest. V současnosti ale bohužel žijeme v realitě, kdy se emise CO2eq v Evropě vyvíjejí příznivě i bez toho, aby si EK přivlastňovala právo být nadřazena rozhodnutím vládami svrchovaných členských států. Avšak v dosud méně rozvinutých zemích emise prudce stoupají a bude tomu tak i v příštích letech, protože fosilní paliva jsou pro tyto země cestou ke zvyšování životní úrovně obyvatelstva.

Podíl států EU na celkových světových emisích se neustále snižuje, je nyní asi na 8 % a bude se snižovat i dále. Iracionální urychlování procesu dekarbonizace v Evropě na úkor životní úrovně, sociálně-ekonomické stability i hospodářského významu EU ve světě, které chce EK direktivně prosazovat a porušovat princip subsidiarity, nedává smysl a je v konečném důsledku vůči dekarbonizačním cílům dokonce kontraproduktivní.

Nařízení by EK poskytlo právo zavádět v členských zemích EU drastická opatření bez souhlasu vlád a občanů členských zemí, přičemž tato opatření se budou míjet účinkem, pokud paradoxně enviromentální situaci ještě nezhorší. Tento pokus o zvýšení pravomocí Evropské komise v kontextu snahy o federalizaci EU a centralizaci její moci na úkor legitimních vlád členských zemí může naopak probudit k moci národní politické síly, které se s mandátem chudnoucích občanů Unie postaví proti samotnému projektu sjednocené Evropy.

Ing. Jaroslav Čížek, předseda spolku Realistická energetika a Ekologie

Dopis členům Parlamentu ČR

Příloha otevřeného dopisu členům Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky