Před 45 lety se nad významem jaderné energetiky v kontextu ekonomické a politické svobody zamyslel jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob, ruský jaderný fyzik, mj. otec sovětské vodíkové pumy, spoluautor termojaderné fúze tokamak, ale také inspirátor smlouvy o zastavení jaderných zkoušek a politiky jaderného odzbrojení, později pronásledovaný sovětský disident, obránce lidských práv a nositel Nobelovy ceny míru Andrej Sacharov.

V roce 1977 sepsal svou JADERNOU ESEJ, v níž Západ vyzval, aby budoval jadernou energetiku jako záruku své svobody a prosperity. Esej rozšířil na Západ na jaře 1978 český jaderný fyzik, disident František Janouch. Je bohužel aktuálnější než kdy dříve. Dnes naše země demokratického Západu ovlivněné zelenou ideologií závisejí jednak na dodávkách technologií OZE, kterou surovinově a technologicky dle Mezinárodní agentury pro atomovou energii z 85 % pro celý svět ovládá Čína. V EU bude řada zemí v čele s Německém doslova zoufale závislá na stoupajících dodávkách zemního plynu z Ruska, aby elektřina z plynu zachraňovala nestabilní a přerušovanou výrobu z OZE.

Plný text eseje najdete zde.