Člen spolku Realistická energetika a ekologie Tomáš Foldyna vypracoval více než 80stránkovou hloubkovou analýzu předností a nedostatků fotovoltaických panelů a z nich vytvářených elektráren. S ohledem na jejich politicko-ideologické prosazování dokonce jako vhodné náhrady stabilních turbínových zdrojů došel Tomáš Foldyna v analýze k zásadnímu závěru:

Je mnohem efektivnější dnes neinstalovat masově a nepropagovat instalaci gigawattů současných neefektivních panelů za řádově 700 mil. EUR za 1 GW, ale počkat, nechat investice na soukromých subjektech a působit tržní mechanismy, investovat do výzkumu, vytvářet tlak na vývoj lepších panelů. Budu-li lepší technologie, budeme moci za několik let koupit za stejnou cenu třeba dvojnásobek nebo i více daleko lepších a lépe udržovatelných panelů.“ Jak ing. Foldyna dále dodal, „zvláště na místech s horšími geografickými podmínkami, kam patří Česká republika, Slovensko a pochopitelně všechny země položeny severněji, by bylo efektivnější spíše mírně tlumit nadšení pro hromadnou instalaci současných panelů, a nikoliv dotacemi tyto instalaci ještě podporovat. Naopak, ponechat přirozený tržní vývoj. Nezískáme žádnou konkurenční výhodu tím, že budeme mít nainstalovaný větší solární výkon a dříve při současných technologiích, než ostatní. Jedině pochopit a přijmout realitu bez nánosu ideologie umožňuje efektivně využít zdroje elektrické energie.“

Celou studii najdete zde.

fotovoltaikaRealisticky-vydani-1.1