S odkazem na studii Matthewa Daviese, technologa z univerzity ve Swansea, zveřejnil portál Ekolist alarmující článek, že svět vůbec nemá vyřešenou recyklaci solárních panelů, na nichž řada vyspělých zemí Západu staví svou dekarbonizační strategii přechodem na tzv. obnovitelné zdroje, hlavně ze slunce a větru.

Jak Davies konstatuje, rostoucí objem solární energetiky znamená, „že v roce 2050 tu budeme mít nejméně 4 miliardy výběhových solárních panelů na odpis, vážících dohromady 78 milionů tun. Co s nimi budeme dělat? Zmínka o jejich recyklaci a vytěžení materiálů pro další použití se jeví naprosto logická. Jenže není reálná.“ Britský vědec poukazuje na rostoucí rabování zdrojů surovin a upozorňuje, že „Ze třicítky nejvzácnějších kovů a minerálů, prvků, bez nichž se při budování udržitelné energetiky neobejdeme, přitom recyklujeme méně než 1 % užitého objemu. A to myšlenky udržitelnosti jednoznačně kompromituje, protože výchozích surovin pro budování solární a větrné energetiky nemáme neomezené množství.“

Článek najdete zde: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/solarni-panely-je-treba-zacit-recyklovat-nez-nas-zavali#dis-id-7e666d9734e9daae8069658fb9e777e1