Na oficiální tiskové konferenci předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dne 22. října se vyslovila pro další posilování obnovitelných zdrojů, nicméně prohlásila, že je zapotřebí stabilních zdrojů jaderné energie. Jak šéfka EK doslova řekla, „Vedle toho (posilování obnovitelných zdrojů) potřebujeme stabilní zdroj, jaderný; a při přechodu samozřejmě zemní plyn. To je důvod, proč – jak jsme již jako Komise uvedli v dubnu – předložíme náš návrh taxonomie.

Originál tiskové zprávy EK v angličtině najdete zde:

Český překlad:

Úvodní projev předsedkyně von der Leyenové na společné tiskové konferenci s předsedou Michelem po zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. října 2021

Dobré odpoledne,

ráda bych začala diskusí o cenách energií, kterou jsme vedli včera. Rostoucí ceny energií jsou pro spotřebitele a podniky skutečným problémem. Víme, že se jedná o celosvětovou situaci, ale přináší poučení, které musíme uplatnit i zde v Evropě. A právě o tom byla tato diskuse.

Především musíme v krátkodobém horizontu podpořit zranitelné spotřebitele a silně ohrožené podniky. A členské státy to již dělají. Okolo 20 členských států přijalo nebo oznámilo opatření. Jedná se však pouze o krátkodobá opatření. Pokud se podíváte na střednědobý a dlouhodobý horizont, budeme pracovat na dalších krocích. Abychom zvýšili odolnost a nezávislost, dohodli jsme se, že prozkoumáme, jak vytvořit strategickou rezervu plynu, a také prozkoumáme možnosti společného zadávání veřejných zakázek. Zintenzivníme kontakt s různými dodavateli, také proto, abychom diverzifikovali dodávky, které máme. A musíme urychlit práci na propojeních. Souběžně s tím posoudíme fungování samotného trhu s plynem a elektřinou a trhu s ETS. A o tom budeme informovat později v tomto roce, při další příležitosti, kdy bude toto téma na programu jednání Rady.

A tím se dostávám k energetickému mixu budoucnosti. Je zřejmé, že potřebujeme více obnovitelné a čisté energie. Když se podíváte na výrobní cenu obnovitelných zdrojů, tak ta se výrazně snížila. V případě solární energie je dnes desetkrát levnější než před deseti lety. Větrná energie je velmi nestálá, ale je o 50 % levnější než před deseti lety. Takže to je cesta, kterou se musíme vydat. Jsou bezemisní a jsou domácí, takže v tom je velká nezávislost. Vedle toho potřebujeme stabilní zdroj, jádro; a během přechodu samozřejmě zemní plyn. Proto – jak jsme již jako Komise uvedli v dubnu – přijdeme s naším návrhem taxonomie.

Druhým tématem včerejšího večera byl skutečně právní stát. Vedli jsme důležitou diskusi nejen o právním státě, ale také o nezávislosti soudů. A já vítám, že jsme tuto diskusi vedli. Právní stát je jádrem naší Unie. Všichni máme na této zásadní otázce zájem, protože víme, že právní stát zajišťuje vzájemnou důvěru, poskytuje právní jistotu v celé Evropské unii; a zajišťuje rovnost mezi členskými státy a pro každého občana Evropské unie. Základním pilířem právního státu je nezávislost soudů. To bylo jádrem diskuse vedoucího představitele týkající se Polska. Máme před sebou dlouhou cestu. Tato cesta je kombinací dialogu, právní reakce a konkrétních opatření k obnovení nezávislosti soudnictví. Evropský soudní dvůr v červenci mimo jiné rozhodl, že disciplinární režim soudců musí být přepracován a nezákonně propuštění soudci musí být vráceni do funkce. Očekáváme, že Polsko toto rozhodnutí provede.

Dalším tématem, o kterém jsme diskutovali – a to bylo dnes – je kritická situace v Afghánistánu. Afghánci nyní zoufale potřebují potraviny, vodu, přístřeší a přístup ke zdravotní péči. Každý druhý člověk v Afghánistánu potřebuje humanitární podporu. A Evropa zde zaujímá vedoucí postavení v celosvětovém úsilí o solidaritu. Minulý týden jsem představil balíček na podporu Afghánistánu v hodnotě 1 miliardy EUR, který upřednostňuje humanitární potřeby. Musíme zajistit, aby vysídlení Afghánci byli podporováni uvnitř země nebo v sousedních zemích. Proto v rámci předloženého podpůrného balíčku podporujeme také sousední země Afghánistánu.

Migrace byla – jak řekl Charles Michel – klíčovým tématem dnešní diskuse. Jsme velmi znepokojeni situací na hranicích s Běloruskem. Chování běloruské vlády považujeme za hybridní útok. Lidé, které Lukašenko využívá, jsou oběti. Musíme jim pomoci. Život nikoho by neměl být zneužíván k politickým otázkám. Jedná se o instrumentalizaci migrace – za účelem politického nátlaku na Evropskou unii. Budeme pokračovat v tlaku na Lukašenkův režim. Již jsme navrhli cílená opatření, která mají zvrátit usnadnění udělování víz tomuto režimu a jeho zástupcům. A jsme připraveni prozkoumat možnosti dalších sankcí – nejen vůči jednotlivcům, ale i subjektům či společnostem. Za druhé jsme se shodli, že potřebujeme společný postup. Jak nyní pozorujeme, Bělorusko se snaží otevřít nové cesty. Nabídlo další zrušení vízové povinnosti dalším třetím zemím. Budeme s těmito zeměmi nadále jednat, abychom toto státem podporované pašování omezili. Jednali jsme rovněž o situaci ve Středomoří a o potřebě posílit naši spolupráci s klíčovými třetími zeměmi.

Z toho všeho vyplývá potřeba soudržné a účinné společné migrační a azylové politiky. Zopakovala jsem svou výzvu vedoucím představitelům, aby dosáhli pokroku v oblasti nového paktu o migraci a azylu. Je zde, je na stole, musí se o něm jednat, musí se v něm pokročit. Je zde tedy skutečně naléhavá výzva, aby vedoucí představitelé pokročili a tento balíček dojednali.

Děkuji.