Náš think-tank Realistická energetika ekologie dnes zveřejnil další otevřený dopis vládě ČR, v němž navazuje na stanovisko z 26. února (viz příloha dnešního dopis č. 1

(k nalezení zde: https://realisticka.cz/2021/02/26/experti-varuji-pred-ztratou-energeticke-sobestacnosti-a-bezpecnosti-cr/), který ve stručné verzi vydaly Hospodářské noviny 26.2. 2021

Rostoucí tlak některých politiků a ekologických aktivistů v kombinaci se zničující cenou spekulativních emisních povolenek reálně přibližuje ekonomický zánik řady energetických uhelných zdrojů. Přispívá k tomu zásadně také nová „zelená“ strategie ČEZ, kterou tato většinově státní akciová společnost

zveřejnila 20. května bez vědomí resortního ministra Karla Havlíčka i jeho odborného týmu. Nutno poznamenat, že koncepce ČEZ vlastně proměnila platnou Státní energetickou koncepci i platné závěry vládní Uhelné komise v cár papíru.

Otevřený dopis jsme vládě, politikům, hejtmanům a novinářům zaslali spolu s přílohou s transparentními grafy a vysvětlivkami, jak už do čtyř let bude chybět kritické množství elektřiny, bez jejíž stabilních dodávek 24/7/365 (bez ohledu na to zda svítí slunce či fouká vítr) je činnost českého průmyslu jako zásadního tvůrce HDP a exportu nemyslitelná.

Oteveřený dopis vládě ČR 27-5-21

Příloha č.1
realisticka-cz-2021-02-26-experti-varuji-pred-ztratou-energeticke-sobestacnosti-a-bezpecnosti-cr-

Příloha č.2
Příloha dopisu vládě z 27-5 - grafy a výpočty