Prof. Dr. Petr Piťha zveřejnil na portále Echo24 otevřený dopis, v němž ve 12 bodech popsal kritický stav české společnosti. Citujeme z jeho závěrečných slov, v níž nelze necítit odkaz Jana Husa:

„Pravdu nám nikdo nenařídí. Je nutné, abychom se k ní sami vrátili. Vrátit se musíme všichni. Připomenu, že pravda nevzniká dohodou, nediskutuje se o ní ani nehlasuje, ale společně se hledá. Dokud bude společnost ovládána a tvořena vlastníky pravdy a kejklíři s pravdou, popř. prodavači pravdy, nelze ničeho dosáhnout. Je tedy třeba, abychom opravdu všichni po pravdě toužili, abychom ji hledali a nacházeli, abychom ji přijali a unesli, abychom ji ctili, hlásali a za všech okolností hájili. To je jako vždy tvrdá práce. Jsem přesvědčen, že prvním krokem na naší cestě musí být odvaha. Je naším úkolem pojmenovat stav, v němž se nacházíme. Jinak bychom mohli žít v nebezpečné iluzi a přehlédnout hrozby, které jsou tak blízko.“

Dopis naleznete na portále Echo24:
https://www.echo24.cz/a/SfTxt/obavam-seuplneho-rozpadu-spolecnosti-pise-petr-pitha