Foto: FB

Rupert Darwall z vedení RealClear Foundation publikující na portále www.realclearenergy.org vydal obsáhlý článek formou eseje, v níž hodnotí historii boje s klimatickou změnou a její důsledky. Jak napsal, většina apokalyptických předpovědí z před 30 a více lety se nenaplnila. Zato se boj s klimatickou změnou stal nástrojem kontroly společnosti a cestou k úpadku Západu, na který doplatí právě aktivizované generace mileniálů a Z. Jak Darwal uvedl, „pro politiky – zejména evropské – je záchrana planety příjemným odklonem od těžkého a nepopulárního úkolu omlazení jejich sklerotických ekonomik. Mileniálové a generace Z jsou ochotni přizpůsobit se vyprávění o klimatické krizi, protože z nich dělá poškozenou stranu a z jejich rodiče viníky, kteří se stále mohou zbavit své viny za stav klimatu zapojením se do klimatických aktivit –  a přitom vydělávat spoustu peněz – nebo se jen přihlásit ke katechismu klimatické krize.“

Jak R. Darwall shrnul, „názorové ovzduší kolem změny klimatu je mocná sociální síla – skutečně nejmocnější na dnešním Západě. Jedná nezávisle na faktech a vědě o změně klimatu. Není to nic menšího než pohroma pro mileniály a generaci Z, ale přesto je jejich design navržen tak, aby je přitahoval: poskytuje jim svatozář klimatické oběti a skrývá před nimi pravdu. Jsou skutečnými oběťmi; jejich vyhlídky již byly zmařeny finanční krizí a nahromaděním velkých veřejných dluhů, a navíc jsou generací, která ponese hlavní břemeno politik v oblasti změny klimatu. Dekarbonizace vysaje kyslík z již oslabených ekonomik. Miléniové a jejich děti nebudou mít prospěch z politiky v oblasti klimatu; pouze ti, kdo se narodili ve druhé polovině tohoto století začnou vidět nějaké netto výhody.“

Celý článek v původním anglickém znění naleznete na portále realclearenergy.org zde https://www.realclearenergy.org/articles/2021/04/27/has_climate_change_become_a_tool_of_social_control_774643.html