Foto: wikipedia.org

Jan Barták z portálu Info.cz napsal komentář, v němž upozornil na fakt, že Evropská komise se musí nyní postavit čelem k nanejvýš očekávané zprávě odborníků z evropského výzkumného centra JRC o zařazení jaderné energie do taxonomie zelených technologií EU. JRC mělo za úkol prokázat – nebo vyvrátit – že jaderná energie splňuje kritérium o neškodlivosti, tedy že nemá negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí větší než jiné nízkouhlíkové technologie.

Zpráva JRC má skoro 400 stran a její závěr je jednoznačný: jaderná energie do zelené taxonomie patří: „Analýzy neodhalily žádné vědecky podložené důkazy o tom, že jaderná energie více škodí lidskému zdraví nebo životnímu prostředí než jiné technologie výroby elektřiny, které jsou již do zelené taxonomie zahrnuty jakožto aktivity přispívající k omezování klimatických změn.“

Celý článek je v placené sekci portálu info.cz