Foto: pixabay.com

Po očividném tlaku klíčových hráčů evropského automobilového průmyslu v čele s Německem, stejně jako na základě statistik klesajících prodejů nových vozů, stále ještě marginálních prodejů elektrických aut a růstu podílu ojetin na trhu, Evropská komise revidovala své plány na zpřísněnou emisní normu Euro 7. Ta by bývala fakticky znamenala konec výroby a prodeje spalovacích motorů od roku 2025 v EU.

Přečtěte si v českém překladu, co k tomuto vývoji sdělila šéfka vlivného Svazu německého automobilového průmyslu Hildegard Müllerová:

Berlín 8. dubna (stanovisko VDA) – Poradní skupina pro emisní normy vozidel (AGVES) představila svá doporučení pro novou emisní normu Euro 7. Předsedkyně Svazu německého autoprůmyslu (VDA) Hildegard Müllerová k tomu prohlásila:

Plány, které jsou dnes představeny pro novou normu Euro 7 pro automobily, ukazují, že Evropská komise přijala limity toho, co je technicky proveditelné, a rozloučila se s nedosažitelnými cíli. To je dobré znamení pro občany Evropy a také pro ochranu životního prostředí, “vysvětlila prezidentka VDA Hildegard Müllerová.

Plány dříve předložené Komisi EU nebyly technicky proveditelné. To bylo výslovně potvrzeno na dnešním zasedání AGVES. Startování do kopce s přívěsem není možné při stejně nízkých emisích jako při běžné jízdě na venkovských silnicích. Plánovaná přestavba měřicího systému na všechny doby použití bez výjimky by fakticky znamenala zákaz spalovacích motorů. Návrh EU by zabránil tomu, aby se nejnovější a nejčistší generace automobilů dostaly na trh, a místo toho by zajistil delší provoz starých vozidel. „Předchozí návrh EU by nás vrátil o roky zpět, pokud jde o ochranu klimatu,“ řekla Müllerová.

Müllerová hodnotí nový návrh normy jako technicky náročný: „Podle původního odhadu představují nové návrhy na snížení emisí znečišťujících látek faktor 5-10krát ostřejší než u Euro 6. Návrhy jsou stále na hranici technologicky dosažitelného. Stále musíme být velmi opatrní, aby norma Euro 7 neznemožnila spalovací motor. Na druhou stranu Evropská komise dnes potvrdila, že to není jejím cílem. Při přípravě návrhů připomínáme tento závazek Evropské komisi.

Konsorcium evropských odborníků z oblasti vědy, výzkumu a průmyslu v oblasti emisí dle (CLOVE), kterou tímto úkolem pověřila Evropská komise, také zjistilo, že současná vozidla Euro 6d jsou velmi čistá: dosahují hodnot emisí za normálních podmínek, které jsou již několikanásobně menší, než stanoví dnešní mezní hodnoty. “Nejmodernější automobily jsou již několikrát pod současnými mezními hodnotami normy Euro 6d. Norma Euro 7 by se proto měla stát dosažitelným dalším vývojem normy Euro 6d. Díky tomu otevírá nový návrh EU příležitost pro nejnovější a nejčistší generaci automobilů, aby i nadále mohly přicházet na trh. Nyní musíme také podporovat výstavbu elektrických nabíječek a dodávky syntetických paliv z obnovitelných zdrojů energie. Protože pro klimat není problém motor, ale fosilní palivo,“ prohlásila Hildegard Müllerová.

Pokud jde o další postup, šéfka VDA Müllerová dodala: „Automobilový průmysl podporuje ambiciózní politiku v oblasti klimatu. Německý automobilový průmysl má přinést klimaticky neutrální mobilitu nejpozději do roku 2050. Přinášíme do ulic nové sociální povědomí. Nyní je třeba rychle provést návrhy Evropské komise, aby společnosti získaly jistotu při plánování. Brzy se na trh mohou brzy dostat nejčistší benzínové a naftové vozy. Díky ofenzivě elektromobility, nové normě Euro 7 a rozšiřování paliv z udržitelných zdrojů energie bude Evropa příkladná v mezinárodním měřítku.“