Realistická energetika a ekologie, z. s.
Ing. Jaroslav Čížek
Plovdivská 3264/6
143 00 Praha 4

Vážený pan
Mgr. Richard Brabec
ministr
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Praha 7. dubna 2021

Vážený pane ministře,

náš spolek Realistická energetika a ekologie se na Vás a Vámi vedené ministerstvo obrací s výzvou, abyste podnikl nezbytné kroky k odvrácení hrozby destabilizace elektrizační soustavy České republiky. Pokud by byly letos v létě aplikovány emisní limity, kterými v případě rtuti (Hg) Česká republika ještě zpřísnila normy stanovené Evropskou unií, tak by musela okamžitě ukončit činnost tak velká kapacita výroby elektřiny z uhlí, že by to ohrozilo celkovou stabilitu elektrizační soustavy České republiky. Proto by měly dotčené orgány udělit příslušné výjimky.

Více obsahuje přiložený dokument, který zasíláme formou otevřeného dopisu a dáváme na vědomí také předsedovi vlády ČR Andreji Babišovi a ministru průmyslu a obchodu ČR Karlu Havlíčkovi.

 

Jsme Vám plně k dispozici pro případné potřebné vysvětlení.

S poděkováním a pozdravem

 

Ing. Jaroslav Čížek

předseda think-tanku
Realistická energetika a ekologie
www.realisticka.cz
email: info@realisticka.cz
Mobil: 603 546 596

 

Příloha: Otevřený dopis ministru životního prostředí České republiky Richardu Brabcovi