Ve svých specifických podmínkách mohou Nizozemsko a Česká republika dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 pouze s využitím jaderné energie, která zůstane nadále nákladově efektivnější než OZE.

Seskupení Konzervativci a reformisté v Evropském parlamentu (ECR) Group a skupina Evropského parlamentu pro obnovu si nechaly vypracovat nezávislou studii, která by posoudila účinnost klimatické neutrality EU a analyzovala a porovnala dvě klimaticky neutrální technologie generující energii, které, pokud účinně nahradí infrastrukturu fosilních paliv, mohou mít vést k dekarbonizaci elektrická soustavy – větrná/solární a jaderná energie. Studii inicioval nizozemský europoslanec Rob Roos a český europoslanec Ondřej Knotek a mj. ji vedle dalších vědců recenzoval nositel Nobelovy ceny ekonom William Nordhaus.

Obsáhlá více než 400stránková studie (viz link na anglický originál pod anotací) – Cesta ke klimatické neutralitě EU do roku 2050: Prostorové požadavky na větrnou, solární a jadernou energii a jejich příslušné náklady – zkoumala tři problémy, které jsou klíčové pro ambici EU být do roku 2050 klimaticky neutrální. Jsou to: účinek klimatické neutrality EU na průměrnou globální atmosférickou teplotu v roce 2050 a 2100; prostorové (pozemní a námořní) požadavky na větrnou a sluneční energii ve srovnání s jadernou energií v České republice a Nizozemsku; a náklady na větrnou/sluneční energii a jadernou energii pro tyto dvě země. Studie zjistila, že pokud by se měly obě země spoléhat výhradně nebo převážně na větrnou a sluneční energii, tak v realistických scénářích nemají dostatek půdy k uspokojení veškeré poptávky jak Nizozemska po energiích – „kdy jde o zemi podél Severního moře s bohatými větry“ – také i České republiky – „vnitrozemské země bez přístupu k moři
a s geograficky náročnější krajinou “.

Například, aby Česká republika mohla generovat 1,800 PJ větrem a sluneční energií, potřebovala by na to prostor 14.630 km2, respektive 43.758 km2. To by znamenalo nárokovat si 19 %, respektive
55 % pozemní rozlohy České republiky. Dosažení stejné úrovně výroby elektřiny s využitím jaderné energie by vyžadovalo ne více než 269km2.

Studie dospěla k závěru, že jaderná energie je nákladově efektivnější než obnovitelné zdroje. Jak se v ní konstatuje, i když se vezme v úvahu zásadní zlepšení účinnosti solárních a větrných farem, zůstane jaderná energie v roce 2050 levnější variantou.

Originál studie:
https://roadtoclimateneutrality.eu/Energy_Study_Full.pdf

Český poslanecký iniciátor Ondřej Knotek:
https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/197528/ONDREJ_KNOTEK/home
https://twitter.com/knotekondrej?lang=en