Výzva ministru Brabcovi

Pokud by byly letos v létě aplikovány emisní limity, kterými v případě rtuti (Hg) Česká republika ještě zpřísnila normy stanovené Evropskou unií, tak by musela okamžitě ukončit činnost tak velká kapacita výroby elektřiny z uhlí, že by to ohrozilo celkovou stabilitu elektrizační soustavy České republiky.  

Dopis ministru Brabcovi

Vážený pane ministře,

náš spolek Realistická energetika a ekologie se na Vás a Vámi vedené ministerstvo obrací s výzvou, abyste podnikl nezbytné kroky k odvrácení hrozby destabilizace elektrizační soustavy České republiky.

Reálné scénáře nefosilní elektroenergetiky ČR

Česká republika vzhledem k současným technologickým možnostem spojeným s geografickým umístěním země, nemůže svoji elektroenergetiku postavit na OZE jako na základním / hlavním zdroji elektrické energie, z důvodu vysoké závislosti větrné a solární energie na počasí...

Experti varují před ztrátou energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR

Think-tank Realistická energetika a ekologie zaujal stanovisko k množícím se hlasům českých politiků i různých aktivistů, kteří se vyslovují pro to, aby hnědé uhlí už po roce 2033 nebylo využíváno pro českou energetiku a teplárenství. Čím je ovšem snaha skoncovat s uhlím již v roce 2033 bez přesného vyčíslení, zda a jaké zdroje reálně tento výpadek nahradí? Nepravidelná produkce z obnovitelných zdrojů energie (OZE) závisící na klimatických podmínkách se totiž míjí s vrcholy poptávky spotřebitelů v nejexponovanějších chladných měsících roku.